Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018
find us on facebook
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καλάθι πλυντηρίου ποτηριών
Προϊόν | Μέγεθος | Τιμή
ΚΑΛΑΘΙ 35 35Χ35 30 €
ΚΑΛΑΘΙ 40 40Χ40 40 €
ΚΑΛΑΘΙ 50 50Χ50 50 €
Καλάθι πλυντηρίου πιάτων [50Χ50]
Προϊόν | Μέγεθος | Τιμή
ΚΑΛ.ΠΙΑΤΩΝ 9 9 ΘΕΣΕΩΝ 40 €
ΚΑΛ,ΠΙΑΤΩΝ 16 16 ΘΕΣΕΩΝ 45 €
ΚΑΛ.ΠΙΑΤΩΝ 25 25 ΘΕΣΕΩΝ 50 €
ΚΑΛ.ΠΙΑΤΩΝ 36 36 ΘΕΣΕΩΝ 55 €
ΚΑΛ.ΠΙΑΤΩΝ 49 49 ΘΕΣΕΩΝ 60 €